Jarduera Pertsonalizatuak

Ospikirolak

Ospikirolak

Banakako berreziketa-lan funtzionala, lehen zuten gaitasuna lesio/ ebakuntza/ edo gaixotasun batengatik gutxitu zaien pertsonentzat. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana.

Fibromialgia

Fibromialgia

Igerilekuan eta aretoan saioak txandakatzen dituen bitariko programa fibromialgia duten pertsonentzat. Erresistentzia aerobikoa, indar muskularra, malgutasuna, oreka eta koordinazioa lantzeko. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana.

Espalda

Bizkarra

Uretako eta lurreko saioak txandakatzen dituen bitariko programa bizkarreko lesioak dituzten pertsonentzat. Jarreren kontrola, erresistentzia aerobikoa, indar muskularra, malgutasuna, oreka eta koordinazioa lantzeko. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana.

cardiopatias

Kardiopatiak

Uretako eta lurreko saioak txandakatzen dituen bitariko programa kardiopatia bat izan duten pertsonentzat. Erresistentzia aerobikoa, indar muskularra, malgutasuna, oreka eta koordinazioa lantzeko. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana.

Osteoporosis

Osteoporosia

Programa hau osteoporosia duten pertsonentzat da. Erresistentzia aerobikoa, indar muskularra, malgutasuna, oreka eta koordinazioa lantzeko. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana.

Pre-Post Quirúrgicos

Pre-Post Hebakuntzak

Bitariko programa honetan igerilekuko eta aretoko saioak txandakatzen dira eta ebakuntza-gelatik igaro behar duten edo orain dela gutxi igaro eta errehabilitazioa behar duten pertsonentzat da. Jarreren kontrola, erresistentzia aerobikoa, indar muskularra, malgutasuna, oreka eta koordinazioa lantzeko. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana.

Discapacidad Intelectual

Discapacidad Intelectual

Programa de ejercicio físico general específico para personas con discapacidad intelectual moderada. El trabajo se prescribe y controla desde un equipo multidisciplinar formado por médicos, fisioterapeutas y técnicos deportivos. Se realizará un trabajo individualizado buscando trabajar las capacidades motrices y físicas básicas, la socialización y la autonomía. Una sesión se realizará en el agua y otro en sala.

Discapacidad Física

Desgaitasun fisikoa

Berariazko ariketa fisiko orokorreko programa mugikortasun gutxi baino oinez ibiltzeko gaitasuna duten pertsonentzat. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana. Banakako lana egingo da eta oinarrizko gaitasun eragileak eta fisikoak, sozializazioa eta autonomia landuko dira.

Parálisis cerebral

Garun paralisia

Berariazko ariketa fisiko orokorreko programa garun-paralisia duten pertsonentzat. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana. Banakako lana egingo da eta oinarrizko gaitasun eragileak eta fisikoak, sozializazioa eta autonomia landuko dira.

Discapacidad visual

Ikusmen desgaitasuna

Berariazko ariketa fisiko orokorreko programa ikusmen-urritasuna duten pertsonentzat. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana. Banakako lana egingo da eta oinarrizko gaitasun eragileak eta fisikoak, sozializazioa eta autonomia landuko dira.

Grandes dependientes

Dependentzia handiak

Berariazko ariketa fisiko orokorreko programa mendekotasun handia duten pertsonentzat. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana. Banakako lana egingo da eta oinarrizko gaitasun eragileak eta fisikoak landuko dira ahalik eta gehien.

Autísmo

Autismoa

Berariazko ariketa fisiko orokorreko programa autista espektroko arazoak dituzten pertsonentzat. Mediku, fisioterapeuta eta kirol-teknikariek osatutako diziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana. Banakako lana egingo da eta oinarrizko gaitasun eragileak eta fisikoak, sozializazioa eta autonomia landuko dira.

Plurisensoriales

Plurisensorialak

Berariazko ariketa fisiko orokorreko programa zentzumen askoratiko desgaitasuna duten pertsonentzat. Mediku, fisioterapeuta eta kirol teknikariek osatutako kirol disziplina anitzeko talde batek agindu eta kontrolatuko du lana. Banakako lana egingo da eta oinarrizko gaitasun eragileak eta fisikoak, sozializazioa eta autonomia landuko dira.

discapacidades especiales

Desgaitasun bereziak

Gainontzeko taldeetan sartzen ez diren desgaitasunen bat duten pertsonei zuzendutako ariketa fisikoko programa. Talde multidisciplinar batek gidatzen du lan hau, lan indibidual bat egitn da, oinarrizko gaitasun fisikoak lantzen direlarik.